Dalane Kraft AS

Fornybar energi fra vannkraft i Sokndal, Lund, Bjerkreim og Eigersund

Nyhet: KraftSCADA Våre kraftverk

Dalane Kraft AS

Fornybar energi fra vannkraft i Sokndal, Lund, Bjerkreim og Eigersund

Nyhet: KraftSCADA Våre kraftverk

Noe er på gang… mer info kommer

Ørsdalen kraftverk

Nå er Ørsdalen kraftverk i Bjerkreim kommune åpnet. Kraftverket er på nett, og med sine 3 MW leverer 14 GWh med fornybar energi. Dette tilsvarer årsforbruket til 700 husstander. Kraftverket erstatter gamle Vassbø kraftverk som ble bygget i 1944 og tatt ut av drift i 2014.

KraftSCADA

Basert på over 100 års erfaring med drift av småkraftverk har vi utviklet egen Scadaløsning. KraftSCADA er et fremtidsrettet og intuitivt Scadasystem spesiallaget for overvåking og fjernstyring av småkraftverk.

Etter ett år i bruk på våre egne, den gang 9 anlegg, gikk vi vinteren 2020 ut i markedet for å tilby kraftprodusenter KraftSCADA. Responsen har vært overveldende, og etter kort tid signerte vi første kunde. Nå 2,5 år senere overvåkes og fjernstyres over 120 kraftverk rundt om i hele Norge av KraftSCADA.

Kraftpakken

Å drive kraftverk kan være en komplisert affære, men vi har lang erfaring i å gjøre dette på riktig vis. Gjennom nøysom, trygg og solid drift, kombinert med ny teknologi og mye fagkunnskap, har vi godt grunnlag for å maksimere lønnsomhet i ditt kraftverk.
Kraftpakken består av flere tjenester: fjernstyring 24/7, optimalisering og vedlikehold.

Ladestasjoner for el-bil

Dalane Kraft var tidlig ute med å etablere ladestasjoner for el-biler. Siden 2015 har vi tilbudt lading på flere parkeringsplasser i Egersund, samt ved Bens Kafè på Helleland.

27 mars 2020 etablerte vi Egersund sentrums første hurtiglader på Gruset.

Ønsker din klasse besøk av oss?

Dalane Energi har gjennom flere år besøkt skoler på forespørsel. Nå har vi systematisert opplegget vårt og går aktivt ut for å tilby 2 timer undervisningsopplegg tilpasset 9 trinn til alle skoler i Dalane kommunene.

Skoleklasse

Aktuelt

Vi gir Dalane energi – gjennom grønn omstilling

Vi gir Dalane energi – gjennom grønn omstilling

Dalane Energi kjenner på samfunnsansvaret de har overfor sin region. Energiselskapet har planene klare for hvordan de skal akselerere den grønne omstillingen i Dalane-regionen og samtidig sørge for verdiskapning for lokalsamfunnet.

Våre kraftverk

Øygreyfoss kraftverk

Honnefoss kraftverk

Grødemfoss kraftverk

Haukland kraftverk

Lindland kraftverk

Løgjen kraftverk

Drivdal kraftverk

Vikeså kraftverk (Deleid)

Stølskraft (Deleid)

Svåheia vindpark