Forside » Kontaktinformasjon

Kontaktinformasjon

Dalane Kraft

Kontaktinformasjon

Nettside: dalane-kraft.no
Telefon: 51 46 25 00
Telefonvakt: 51 46 25 26
Epost: firmapost@dalane-kraft.no

Besøksadresse:

Egersund Forum
Elganeveien 1
4373 Egersund

Postadresse:

Postboks 400
4379 Egersund

Kontaktpersoner

Solveig Larsen Myklebust

Sivilingeniør bygg og miljø

Geir Skåra

Tekniker

Kenneth Mydland

Kraftverkstekniker

Kåre Gravdal

Bygg/drift

Kjell Petter Gravdal

Mekaniker

Sindre Skåra Helgesen

Lærling Industrimekaniker

Per Ivar Tengesdal

Prosjektutvikler

Mobil: 948 85 730

Andreas

Andreas Vanglo Tønnessen

Teknisk Leder – drift og produksjon

Mobil: 950 34 885

Andreas

Ole Hetland

Maskiningeniør

Andreas

Atle Roger Mydland

Vassdragsteknisk ansvarlig (VTA)

Mobil: 462 81 756

Rune Hetland

Daglig leder

Mobil: 952 68 004