Forside » Kraftpakken » Krafthandel

Krafthandel

I kraftpakken kan Dalane Kraft stå for salg av kraften som du produserer i ditt kraftverk. Vi tar oss av anmelding og oppgjør. På den måten slipper du å sende daglige eller ukentlige prognoser for kraftproduksjonen.

Vi kan også selge grønne verdier som du produserer i ditt kraftverk.