KraftSCADA

Det foregår i dag omfattende endringer i energibransjen, og alt tyder på at dette vil fortsette i økende grad fremover.

Energibransjen generelt og dermed også småkraftbransjen er i stor endring. Etter mange år med storstilt utbygging, har tiden kommet for å organisere driften av vannkraftverk mest mulig effektivt for å kunne drive lønnsomt og bærekraftig. I løpet av året 2020 fikk vi et varsko på hva fremtiden vil bringe, da vi to ganger opplevde negative kraftpriser. For bare kort tid siden var dette et scenario vi ikke så for oss, i allefall ikke på kort sikt. Men med stadig mer uregulerbar kraft, flere utenlandskabler og endringer i klima, bør vi være forberedt på store svingninger i kraftprisen fremover.

Dalane Kraft AS

Etter at det i 2016 ble besluttet å opprette egne selskap for de ulike forretningsområdene i Dalane Energi, ble Dalane Kraft AS etablert for å eie og drifte 7 vannkraftverk, og to deleide (50%) småkraftverk. På bakgrunn av dette skillet begynte vi prosessen med å løsrive oss fra nettselskapet Enida AS (tidligere Dalane Nett) både når det gjaldt bemanning, kompetanse og systemer. I 2018 ble det også opprettet og skilt ut et eget selskap for strømsalg til sluttbrukere (Dalane Energisalg AS). Dalane Kraft AS skulle fra nå av bli 100% rendyrket som kraftprodusent. Det ble også besluttet å utnytte Dalane Kraft sin erfaring og kompetanse ved å tilby driftstjenester av småkraftverk til eksterne aktører. Denne satsningen har medført at vi i dag (2021) har driftsansvaret for 7 eksterne kraftverk, og ytterligere flere er kontraktsfestet og på vei inn.

Vi så fort at det ikke var optimalt å dele driftssentral og SCADA løsning med nettselskapet Enida AS, selv om vi deler kontoradresse. SCADA løsningen vi hadde brukt i over 20 år var lite fremtidsrettet, tung å utvikle og ikke minst svært kostbar. Etter å ha undersøkt markedet, uten å finne det vi var ute etter, bestemte vi oss for å utvikle/bygge vårt eget SCADAsystem. Bare da kunne vi få et system som er tilpasset nøyaktig det som det skal brukes til, nemlig fjernstyring og overvåking av småkraftverk.

Vi valgte å bygge KraftSCADA på en plattform som heter CitectSCADA (fra 2021 navngitt Aveva Plant SCADA) utviklet av et selskap eiet av Schneider Electric. Dette fordi denne løsningen er bunnsolid (brukt i mange bransjer i hele verden), er svært fleksibel iht. integrasjoner, er ubegrenset skalerbar og det er mange  IT leverandører i Norge som kan programmere i dette språket.

Fra starten av 2020 ble både egne og eksterne kraftverk implementert i KraftSCADA, og første april  ble lisensavtale med forrige SCADA leverandør sagt opp. I oktober 2020 hadde vi vår første presentasjon av KraftSCADA til ekstern småkrafteier. Resten er historie; i en tradisjonell og konservativ bransje hadde vi etter kun et halvt år over 50 kraftverk på blokken. Og stadig flere kommer til.

Hvis dere er på jakt etter et Scadasystem for å effektivisere overvåking og styring av kraftverkene dere drifter, nøl ikke med å kontakte oss!

Hvorfor KraftSCADA?

 • Systemet ble i utgangspunktet utviklet av oss selv med hensikt å overvåke/fjernstyre egne anlegg.
  Over 100 års erfaring  med å drifte småkraftverk har gitt oss det beste grunnlag til å utvikle et Scadasystem som gir oss akkurat det vi har behov for.  Utover egne 9 kraftverk drifter vi også 5 eksterne anlegg med  en 24/7 hjemmevaktsordning. Det var derfor viktig for oss å utvikle en Scadaløsning som gjennom en innlogging ga oss tilgang til full kontroll over ubegrenset antall kraftverk.

 

 • KraftSCADA kan integreres mot de fleste eksterne systemer
  For å maksimere vannkraftressursene må både drift og produksjon optimaliseres. Vaktordninger må effektiviseres og gjøres kostnadseffektive uten at det går på bekostning av oppetid. I tillegg må kraftverkene håndtere store prisvariasjoner innad i døgnet for å utnytte inntektspotensialet. KraftSCADA vil sømløst kunne tilknyttes både eksisterende og fremtidige systemer.

 

 • Meget brukervennlig grensesnitt
  I KraftSCADA er alle magasin, vannveier, og mekaniske komponenter tegnet likt. Dette for at det skal være lett for alle operatører (uansett antall kraftverk og erfaring) raskt å kunne få oversikt, samt kunne operere systemet.

 

 • Hjemmevakt
  For å oppnå kjappest mulig responstid på kritiske hendelser i kraftverket, samt belaste vakthavende minst mulig (sikre opptid og redusere vaktkostnader), bør en gjøre tilgangen til verktøyet lettest mulig. KraftSCADA kan installeres og betjenes på de fleste plattformer; PC, nettbrett og telefon. En kan sette og endre alarmgrenser på alle måleparameter, og kan få disse tilsendt på både SMS og epost.

 

 • Loggføring
  KraftSCADA logger i eget system alle måledata ett år tilbake i tid. Disse dataene er derfor lett og kjapt tilgjengelige i programmet. Utover det blir alle historiske måledata loggført i egen SQL-database, som en kan hente ut data fra ved behov.

 

 • Trend
  Med et klikk kan en «trende» alle måleparametere for å se utvikling over tid. Grafer vises i eget skjermbilde / «pop up», og en kan forhåndsdefinere opptil 3 skjermbilder som vises samtidig.

 

 • Pris
  Vår kjernevirksomhet er produksjon av elektrisitet fra små vannkraftverk og KraftSCADA ble i utgangspunktet utviklet for å effektivisere driften av våre egne kraftverk. Men når først scadaløsningen har blitt så bra som den har blitt, ønsker vi å invitere kollegaer i bransjen med på laget, slik at dere kan få muligheten til å effektivisere også deres drift for en meget beskjeden kostnad. Ta kontakt så forteller vi deg prisen – vi lover at du vil bli positivt overrasket!

 

 • Vinn – vinn
  VI som drifter vannkraftverk er kollegaer, ikke konkurrenter. Med å samles om KraftSCADA kan vi utveksle erfaringer om alt som skal til for å drifte småkraftverk best mulig  -til glede for oss alle!

Ta kontakt med oss om du som oss ønsker et fremtidsrettet og intuitivt Scadasystem som hjelper deg å overvåke og fjernstyre ditt/dine kraftverk, så tar vi et uforpliktende nettmøte!

Epost: rune.hetland@dalane-kraft.no

Telefon: 952 68 004

 

 

Dashbordet gir deg en rask oversikt over tilstanden på alle kraftverkene i porteføljen (vi har sladdet de vi per i dag drifter for eksterne kunder). Ved grønt lys er kraftverket i drift og alt ok. Gult lys indikerer ingen kritiske alarmer, men det er forvarsel alarmer som bør sjekkes ut. Grått/ingen lys betyr at kraftverket står naturlig i ro (vannmangel, vedlikehold etc). Ved kritiske alarmer ville lyset vært rødt, og kraftstasjonsvakt ville mottatt sms.

Oversiktsbildet vil kjapt vise hvilken effekt kraftverkene kjører på, samt vannstand ved inntak. Dette feltet ville bli farget rødt ved overløp.

I KraftSCADA kan en ved å trykke på «kamera» knappen i displayet få opp «live» bilder fra installert kamera, i dette tillfellet fra minstevannsøring. Ved å hente frem graf med sensormåling (ulike tidalternativer) kan en sammenlikne måledata med «live»bilde fra kamera.

KraftSCADA kan integreres mot de fleste optimaliseringsprogram. Tabell til venstre i bildet viser automatisk kjøreplan som oppdateres hver time (Prognoseverktøy er levert av HydroGrid). Med AGC Aktivert (grønn boks), varierer effekten iht. tilgjengelig vann og timepris. Til glede for både kraftstasjonsvakten som reduserer tidsbruken, og for oss som reduserer kostnadene.

Med å ha kameravisning på en skjerm og KraftSCADA på en annen, kan en navigere individuelt blant alle kamera en har installert, samtidig som en overvåker og fjernstyrer alle kraftverk. En har dermed full oversikt av hva som faktisk skjer både i kraftstasjonen, ved inntaket og ellers der hvor en har installert kamera.