Forside » Våre kraftverk » Løgjen kraftverk

Løgjen kraftverk

Kraftverket ligger i Lund kommune og utnytter fall i Drivdalsvassdraget nedstrøms Åvedalsvatn. Kraftverket er vårt minste. Installasjonen er for en stor del gjenbruk fra tidligere Nedre Lindland kraftverk.

Fakta

Bygget: 2007
Nedbørfelt: 17 km2
Produksjon: 2 GWh
Fallhøyde: 35 meter
Aggregat: 1
Installert effekt: 0,6 MW
Kommune: Lund