100 år gammel dam i ny drakt

Grunneier Harald Øgreid på Tekse, er fornøyd med den nye dammen som har vært i drift over seks måneder. Den nye flomluken gir bedre kontroll og kan bidra til å redusere konsekvensene av flom.