Forside » Om Dalane Kraft

Om Dalane Kraft

Dalane Kraft AS ble stiftet 14.03.2000 og er et heleid datterselskap til Dalane Energi AS. Selskapets driver virksomhet relatert til produksjon og levering av energi og energiløsninger samt kommunikasjon. Selskapet eier og drifter småkraftverk, og er en av Norges ledende aktører innen driftseffektivisering av vannkraft.