Forside » Kraftpakken » Vedlikehold

Vedlikehold

Dalane Kraft har lang erfaring med vedlikehold og drift av kraftverk. I kraftpakken kan vi tilby et vedlikeholdsprogram som er tilpasset ditt kraftverk. Vi har eget verksted for mindre reparasjoner, og samarbeider med andre om større reparasjoner og vedlikeholdsoppgaver.

I vårt vedlikeholdsprogram inngår typisk;

  • Kontroll av løpehjul
  • Sjekk og rens av olje
  • Filterskifte
  • Kontroll av akkumulator
  • Enkel tilstandskontroll av generator
  • Funksjonsprøving av tappe- og stengeorgan

Våre teknikere dekker alle fagområder. Vi har fokus på kvalitet og HMS i vårt vedlikeholdsarbeid.

Ved uforutsatte hendelser kan vi bistå med feilretting.