Forside » Skolebesøk – Ønsker din klasse besøk av oss?

Skolebesøk – Ønsker din klasse besøk av oss?

Dalane Energi har gjennom flere år besøkt skoler på forespørsel. Nå har vi systematisert opplegget vårt og går aktivt ut for å tilby 2 timer undervisningsopplegg tilpasset 9 trinn til alle skoler i Dalane kommunene.

Basert på gode tilbakemeldinger på våre besøk hos 9 klassingene ved Husabø Ungdomsskole og Vikeså skule våren 2019, ønsker vi med denne henvendelse å tilby vårt opplegg til alle 9 klassinger i de fire Dalane kommunene for det kommende skoleåret.

Opplegget består av to undervisningstimer fordelt på kraftproduksjon og Elsikkerhet:
Kraftproduksjon (repr. fra Dalane Kraft AS): Energibehovet er stadig økende, og kildene for å dekke etterspørselen er i «vinden» som aldri før. Vi vil i denne timen forsøke å øke forståelsen til elevene for hvorfor energi er en stadig viktigere vare, hva vi og verden rundt oss gjør for å møte behovet, og hva det betyr klimamessig.

Samtidig som de store linjene trekkes, vil vi relatere til lokale forhold iht. kraftproduksjon (kapasitet og utstyr) og forbruk.
El-sikkerhet (DLE repr. fra Dalane Nett AS): Strøm er en farlig vare som kan føre til brann og personskader. Det lokale eltilsyn (DLE) er en del av nettselskapene og har som oppgave å redusere antall skader og ulykker med elektrisk årsak. Dette gjør de ved å jobbe for at strømmen brukes på en trygg og sikker måte hos de kundene som er tilkoblet fordelingsnettet.

Vi ønsker å gi 9 klassingene en innføring i forsvarlig bruk av elektrisitet, samt gi konkrete eksempler på hva uvettig bruk eller «ulovlige» koblinger kan føre til.

Sammen står vi sterkere for å gi elevene innsikt i utfordringene tilknyttet økende energibehov og kampen om å nå ambisiøse klimamål. Med å ta utgangspunkt i lokal fornybar energiproduksjon og forbruk, vil det for elevene være lettere å forstå sakens kompleksitet i et globalt perspektiv. Forhåpentligvis vil også så noen frø slik at de anser bransjen som et spennende yrkesvalg.

Ønsker dere besøk av oss en gang i løpet av skoleåret 2019/2020, ta kontakt med oss så raskt som mulig og senest 1 måned i forkant av planlagt undervisning. Hører fra dere om dette høres ut som et bærekraftig samarbeid!

 

Rune Hetland
Daglig leder

rune.hetland@dalane-kraft.no
Mobil: 952 68 004
Telefon: 51 46 25 54

 

Elektrisk dag for ungdoms­skoleelevene

Hva skjer om strømmen går? I dagens samfunn er dette nesten en utenkelig tanke at strømmen skal bli borte over lengre tid. Da kan det fort bli kaldt, fryseren tiner, togene står stille, man kan ikke ta ut penger og mobilnettet blir dødt.

30. april ble 9. klassingene på Husabø ungdomsskole bedre kjent med strømmen som blir produsert i Dalane kommunene. Dette ble gjennomført av Dalane Energi i samarbeid med matte- og naturfaglærer Hanna Karine Henriksen på Husabø ungdomsskole. Opplegget heter Energidagene.