Forside » Våre kraftverk » Haukland kraftverk

Haukland kraftverk

Kraftverket utnytter vann fra Hauklandsbekken og Brekkebekken ved Moi sentrum i Lund kommune.

Dagens kraftstasjon er den tredje kraftstasjonen på stedet. Det første kraftverket på Haukland kom i drift i 1913. Senere ble det gjort ulike ombygginger og utvidelser frem til kraftverk og anlegg kom i offentlig eie i 1943. Senere ble den første kraftstasjonen erstattet, og i 1949 ble den andre kraftstasjonen satt i drift. Denne kraftstasjonen var i drift frem til 2013. Da ble det gamle kraftverket med to turbiner og rørgate i dagen erstattet med dagens kraftstasjon med nedgravd vannvei.

Kraftverket utnytter vann fra reguleringsmagasinene Stølsvatn, Gjelevatn, Skårstemvatn og Stemmevatn.

Fakta

Bygget: 1913/1949/2013
Nedbørfelt: 15 km2
Produksjon: 21 GWh
Fallhøyde: 254 meter
Aggregat: 1
Installert effekt: 5 MW
Kommune: Lund