Forside » Våre kraftverk » Honnefoss kraftverk

Honnefoss kraftverk

Honnefoss kraftverk ligger i Grødemvassdraget i Eigersund kommune. Kraftverket utnytter fallet mellom Kydlandsvatnet og Smievatnet. Kraftverket stod ferdig i 1956, og hadde rørgate av tre. Trerørgaten var i bruk helt frem til 2013, da den ble skiftet ut med en rørgate av glassfiber.

Honnefoss kraftverk utnytter vann fra reguleringsmagasinene Revsvatn, Nodlandsvatn, Liavatn og Spjodevatn.

Fakta

Bygget: 1956
Nedbørfelt: 78 km2
Produksjon: 12 GWh
Fallhøyde: 40 meter
Aggregat: 1
Installert effekt: 3,1 MW
Kommune: Eigersund

Bilde fra bygging, 1956