Forside » Våre kraftverk » Vikeså kraftverk (Deleid)

Vikeså kraftverk (Deleid)

Vikeså kraftverk ligger i Bjerkreim kommune, og utnytter fallet i Storrsheiåna mellom Storrsheivatnet og samløpet med Skjævelandsåna i Bjerkreimsvassdraget. Kraftverket eies av Vikeså Kraft AS der Dalane Kraft AS eier 50 prosent.

Fakta

Bygget: 2003
Nedbørfelt: 43 km2
Produksjon: 18 GWh
Fallhøyde: 100 meter
Aggregat: 1
Installert effekt: 4 MW
Kommune: Bjerkreim